YOOX 2016春夏產品75折! 限時1日!

今晚YOOX會做限時優惠,由晚上6點到22號晚上6點所有16年春夏產品都有75折!
大家可以而家揀定心水貨品放入shopping cart,到6點後再俾錢

購買網址:http://bit.ly/1ZfHPDR

要留意YOOX今個月唔需要買滿任何金額都可以做到free shipping!

沒有留言

技術提供:Blogger.